Corrons per la indústria del paper

Aliances multinacionals per desenvolupar el millor producte

La indústria del paper i de la cel·lulosa és una de les branques tècnicament més sofisticades i desenvolupades de la indústria. Els requisits per a la seva maquinària, i més específicament per als rodets que la componen, són  molt elevats.

Gomplast respon a les exigents necessitats de la indústria paperera creant, al costat de l’empresa multinacional belga Hannecard, una unitat especial per al recobriment de rodets amb cautxú, poliuretà i composites per a la fabricació de paper i cel·lulosa. Aquesta aliança empresarial ens permet proveir a les empreses des de rodets de petites dimensions fins premses de gran magnitud.

Contacteu amb nosaltres per a més informació.

imago_bottom