SERVEIS

CONSULTORIA

Des del nostre Departament Tècnic donem respostes específiques a cadascuna de les problemàtiques dels nostres clients, recomanant els productes que més s’adapten a les diferents necessitats de cada empresa.

OPTIMITZACIÓ DE PROCESSOS TÈXTILS
A Gomplast analitzem els vostres processos productius per detectar àreas de millora. Realitzem proves i som experts en:

  1. Estudis d’alt escorregut
  2. Fulards amb rodets hidràulics de bombament variable (Flexopad)
  3. Sistema Triflex (Feu click per llegir el full tècnic)
  4. Rodets corbs
  5. Correcció i càlcul de bombament
  6. Estudi cost-estalvi de les seves instal·lacions
RECTIFICATS I RANURATS MITJANÇANT CNC
CONSTRUCCIÓ DE NUCLIS METÀL·LICS
Construim de rodets, reparem taules, eixos i allotjament de coixinets

 

SERVEIS.Construcción de núcleos metálicos

CROMAT

Utiltzem crom dur per aconseguir recobriments duraders per als seus corrons. És una tècnica de recobriment electrólitic a baixa temperatura que evita deformacions

CORRONS CONVEX (ESPECIALS PER A AMBIENTS HUMITS)

Realitzem el desmuntatge, inspecció, reparació, manteniment, subministrament de peces, muntatge i recobriment de corrons convexos, especials per ambients humits.

SERVEI DE MANTENIMENT COMPLET PER CORRONS FLOTANTS KÜSTER
Oferim un servei global per mantenir a ple rendiment les maquines que utilitzen els corrons flotants Küster. Fem tasques d’inspecció, reparació, manteniment i recobriment d’aquests rodets flotants.

MANTENIMIENTO COMPLETO DE RODILLOS FLOTANTES

FIBRASHIELD: TECNOLOGIA ANTIADHERENT BASADA EN FLUOROPOLÍMER
Pel·lícula molt fina de fluoropolímero (<5 micres) que omple la porositat de qualsevol superfície. Les fibres i altres additius no poden físicament penetrar en els microporus de la superfície. A més, l’efecte repel·lent de la pel·lícula es veu augmentat per les forces hidrofòbiques del fluoropolímer. Sense aquest tractament les fibres i altres additius comencen a acumular-se en els microporus i, en conseqüència, es formen adherències.

Més informació sobre FibraShield: http://www.aftech.es/IndexEsp.htm

MESCLES DE CAUTXÚ
A Gomplast dissenyem, fabriquem i comercialitzem mescles de cautxú de qualsevol polímer i duresa segons les seva casuística i processos productius.

SERVEI_MESCLES_CAUCHO

AVALUACIÓ DEL NIP IN SITU. CORRECCIÓ I CÀLCUL DE BOMBAMENT

Els nostres tècnics poden desplaçar-se fins a les seves instal•lacions per realitzar un mesurament in situ del perfil de pressió a què estan treballant els seus rodets (NIP) i calcular el bombament més precís de les seves recobriments per a optimitzar el seu rendiment.

PERFIL DE DESGAST I DE RECTIFICAT

El nostre departament de qualitat pot portar a terme l’anàlisi del desgast del recobriment a la seva arribada a les nostres instal·lacions, així com el perfil d’un corró acabat de rectificar, mitjançant una lectura digital a nivell centesimal de les dimensions del corró al llarg de tota la seva superfície.

EQUILIBRAT DINÀMIC

A Gomplast som especialistes en realitzar serveis d’equilibrat dinàmic